Modlitwy i inwokacje dla Ciebie

Istoty Opiekuńcze pełnią w naszych czasach pomocników w rozwoju a czasem wspierających nauczycieli. Mądrość jaką przekazują w modlitwach Istoty opiekuńcze pomaga łatwiej kroczyć przez życie, korzystając z błogosławieństw jakie daje nam Niebo i Ziemia. Anielskie modlitwy są żywymi afirmacjami. Kodują to co jest dla dobre i ważne, pomagają przekraczać obawy - podnosząc wibracje. Dzięki nim łatwiej otworzyć się na doświadczanie pełni oraz dobrobytu.

Każdy z nas jest unikalny – dlatego też, stworzone z przekazu modlitwy i inwokacje odpowiadają temu ,co ważne jest dla nas akurat na tym etapie życia.

Mogę zapisać dla Ciebie słowa Świetlanych Przewodników. Oto jedna z modlitw.

Z Niebiańskiego Domu na Ziemię przybyłam.

Tu w miłości rodu oczy otworzyłam.

Błogosławię życie, ono piękne jest.

Lubię jasność Słońca, odnawia mnie deszcz.

Wiatr powiewem świeżym nowe daje mi.

Burza dynamikę darowuje mi.

Cieszę się o Boże za tę zmienność życia, bo tworzy nadzieję, bo dobrem przenikam.

Światło mojej duszy wypełniasz swą łaską a Ziemia dobrami obdarza mnie swymi.

Dzięki za to życie tak wiele już mam, sukcesy osiągam, marzenia spełniam.

 

Copyright © MistycznaBrama 2013 | design: kubarlov.pl