Fala Węża - kwiecień 2011 dla Polski i świata

 

CZAS ODNOWIENIA DUSZY I CIAŁA

Przekaz dla Polski i Świata


 

 

Jam Jest Nośnikiem Światła – mówię do was w imieniu Galaktycznej Rady 12. Me Imię to Argaru  - jestem Zwierzchnikiem Świadomości w Galaktycznej Radzie.

Przychodzę, aby powiadomić was o tym, że w trakcie kolejnych dni port

alu budowane będą nowe galaktyczne struktury świadomości Ziemi.

Na różnych planach i w różnych krajach wielu Kosmicznych Strażników dbać będzie o to, aby pomóc wam: naszym siostrom i braciom przekształcać przestarzałe systemy. A także wchodzić w nowe obszary świadomości.

Ci którzy rozwinęli władzę na planie agresji będą mobilizowani do tego, by zmienić metody działania. Ci którzy reprezentują ścieżkę serca będą mieli czas by utwierdzić się w tym, że ich droga jest słuszna i piękna.

Światło Niebios to najwyższa jakość a Prawem Ziemi jest Miłość. Aby ona ut

wierdziła się, stare systemy potrzebują przekształcić się w nowe. Ten proces nie zawsze bywa łatwy, ale też wielu Strażników Czasu i Transformacji nad nim czuwa.

Dostrajając się do rytmu kosmosu , możecie włączyć się w działanie na rzecz  Ziemi, tym samym czując lepiej przesłanie planety.

Planeta zbliża się  teraz do wielkiej transformacji i kolejne osłony energetyczne są z niej zdejmowane.

W dniach portalu Fali Smoka nad Ziemią stworzone zostaną specjalne kręgi miłości, wielu członków Kosmicznego Braterstwa przystąpi do swych działań intensywnie by zmienić pola świadomości. To wielka i odpowiedzialna praca której podjęli się  przedstawiciele sprzyjających Ziemi Cy

wilizacji min. Hathorowie, Plejadianie, Lirianie, Syrianie.

W każdym kraju te procesy wyglądać będą trochę inaczej.

Dlatego zwracam się do wszystkich którzy pragną wesprzeć działania dla rozszerzania świetlistej świadomości Planety Ziemi. W dniach od 9 do 18. 04  wasza miłość i pozytywne myśli mogą znacznie przyczynić się do tego jak ten proces będzie postępować w waszych domach, miejscach pracy, szkołach. Bądźcie uważni co do tego jak zachowujecie się na ulicach i ile miłości, troski i zrozumienia wypływa z waszego serca gdy spotykacie się z brakiem życzliwości.

Pamiętajcie, ocena blokuje a troska pomaga wejść na właściwą drogę zrozumienia prawdy.

Poczujcie to, że nie każdy musi być gotowy do przemiany w tym samym czasie co wy. Tylko wasza osobista świadomość pozwoli Ziemi zaistnieć w  pięknym i pełnym miłości świecie.

Tylko ona może przyczynić się do wyzwolenia innych spod pręgierza umysłowego zniewolenia oraz manipulacji.

Taka jest rola Nośników Światła – a nimi są  Ci którzy działają na rzecz miłości i planety .

 

Będzie to czas ugruntowywania się w swoich postawach. Wzięcia odpowiedzialno

ści za życie i umiłowania każdej części osobowości jaką w sobie nosicie. Niektórzy z was z wyruszą na poszukiwanie jedności w sobie. Ci którzy mają nie ugruntowane relacje z materią, emocjami,  wewnętrznym dzieckiem, będą teraz mieli okazje odnaleźć i zintegrować je w sobie.

 

Dla Polaków będzie to czas szczególny ponieważ w tych dniach wspominać będziecie narodową tragedię sprzed roku. Decyzje jakie zapadać będą w tych dniach w waszym kraju mogą  wpłynąć na was.  Postarajcie się w tym czasie jak najmniej oceniać innych i spotka

ć się z miłością w sobie. W ciszy odnajdziecie ścieżkę serca a we wspierających kręgach – nadzieję nowego życia.

 

Możecie modlić się w intencji pokoju w Polsce i na Świecie. Jesteście częś

cią wielkiego oceanu a działając w jedności i synchronii z miłością i dobrem, wspierając się i modląc o szczęście i pokój osiągniecie znacznie więcej.

Siły ciemności bronią się jeszcze ale modlitwa, radość i działające grupy łączników będą  wspierać dobre i szczęśliwe procesy przemian. Warto będzie pamiętać o tym, że nie każdy człowiek kroczy ścieżką  serca i być wyrozumiałym dla tych, którzy przejawiać będą trudne emocje. Serdeczne zrozumienie ich postaw pomoże wam uniknąć uwikłań oraz problemów.

Rzesza ludzi zainteresowanych ekologią, rozwojem i działaniem na rzecz planety rośnie.

Bycie w komunikacji z wnętrzem chroni od toksyn, uzdrawia ciało i przem

ienia duszę.

 

Co możecie zrobić sami :

- zadbać o to by spokojnie i świadomie oddychać,

- dbać o to, aby wasze myśli i emocje były lekkie, radosne,

- usuwać trucizny z ciała i psychiki zmieniając dietę,

- ugruntowywać się przez min. 5 min dziennie najlepiej świadomie krocząc po ziemi ( najlepiej boso) a   w miarę możliwości częściej, zwłaszcza po silnych emocjach.

- uśmiechać się do Ziemi , przyrody, oraz Gwiazd – nawiązując z nimi łączność,

- modlić się radosnymi słowami o harmonię i pokój,

- ograniczyć ocenę sytuacji i osób a w zamian przejawiać troskę.

 

Interpretacja:

Od 8 kwietnia według Kalendarza Majów zaczyna się Fala Węża. To czas odnowienia. Tak jak wąż zmienia swą skórę tak i ludzie w tym czasie mogą wspomóc procesy uzdro

wienia ciała i duszy a także odnowy aur i czakr.

Na 13 dni fali będzie tu aż dziesięć dni Kosmicznych Portali  trwających od 9 do 18.04. 2011 roku. Dla porównania inne fale mają po zwykle 2 -3 dni portali, oddzielonych od siebie.

W dniach w których otwierają się portale na Ziemię działają Najw

yższe Siły Kosmosu a na planetę spływa ożywcza energia.

Dla ludzi będących w synchronii ze Światłem  Niebios dni portalu niosą w sobie pozytywny ładunek energii i większą możliwość zestrojenia swego indywidualnego rytmu z rytmem Ziemi i Nieba.

Duży przepływ energii jaki niesie portal często powoduje też ujawni

anie się wielu  trudnych emocji. Można powiedzieć, że tak wielka fala energii kosmicznej je uzewnętrznia. Wielu ludzi nawet nie wie czemu tak się dzieje,  a emocje płyną przez nich w sposób niekontr

olowany.

Ważne jest więc by w tym czasie zachować uważność w wyrażaniu emocji

i uczuć oraz obserwować je w sobie.

 

W imieniu Argaru  przekaz spisała Wioletta Ewa Tuchowska – Łączniczka Światła

Skierniewice 31.03.2011


 

Umów się na konsultację
tel. 510 051 324,
mistycznabrama@gmail.com

Copyright © MistycznaBrama 2013 | design: kubarlov.pl