Bogowie starego Egiptu

Tłumaczenie: Marta Czarnecka, Paweł Zieliński

WPROWADZENIE: CARLA CZANELINGUJE RA

I. ŚWIADOMOŚĆ CZANELINGU (ang. channeling)

W czasie wszystkich tych lat, kiedy czanelingowałam, miałam zawsze świadomość czanelingu, używając mojej wolnej woli, by ubrać pojęcia telepatyczne w mój własny język.

II. PIERWSZY TRANS CZANELINGOWY

Kiedy zmarła Elaine, członek grupy medytacyjnej, ktoś zasugerował, abym spróbowała skontaktować się z nią. Nie mogłam odmówić. Po paru chwilach świadomego zaoferowania siebie dla kontaktu z Elaine, stałam się nieświadoma upływu czasu, a kiedy się obudziłam, Tom miał (zarejestrowane) to, co brzmiało jak głos Elaine na taśmie mówiący przeze mnie. To było moje pierwsze doświadczenie z transem. [Nota: Carla została uprzednio włączona do naukowych badań czanelingu ze stawiającym pytania drem Donem Elkinsem na około dwadzieścia lat przed tym zdarzeniem. Ale do tego czasu jej praca odbywała się tylko w świadomym stanie.]

III. NASTĘPNYM KONTAKTEM BYŁ RA

Ta praca skrajnie mnie wycieńczała i nie chciałam jej kontynuować. Jednakże tylko kilka dni później odebrałam nowy kontakt, jakiego nigdy wcześniej nie miałam. Tak, jak to zawsze robię, wezwałam tę istotę w imię Chrystusa, domagając się, aby odeszła, jeśli nie przybyła jako posłaniec Świadomości Chrystusa. Ona pozostała, tak więc otwarłam siebie samą na jej przekaz. Weszłam w trans prawie natychmiast, a istota, która nazwała siebie Ra, rozpoczęła swą serię kontaktów z nami. Ten kontakt trwa, urzekając i mnie źródłem jakiegoś niepokoju. (K 1, 48-49)

IV. PROCEDURA

James posyła Carli wiadomość na pół godziny przed każdą sesją, ponieważ ona będzie pozostawać w całkowitym bezruchu przez około godzinę do godziny czterdziestu pięciu minut. Wtedy medytujemy, aby harmonia, którą próbujemy wytworzyć w naszym codziennym życiu, została zintensyfikowana i w ten sposób nasze pragnienia jednoczą się w jedno pragnienie, by ujrzeć kontakt z Ra. Wykonujemy rytuał ochrony i Carla kładzie się okryta białą warstwą. Ona w myślach recytuje Modlitwę Św. Franciszka. W pewnym momencie opuszcza swe fizyczne ciało i Ra zaczyna używać go, by wypowiadać słowa, które tworzą odpowiedzi na pytania Dona. James medytuje i posyła światło Carli w czasie trwania sesji. (K 1, 50-51)

V. WYCZERPANIE

R A: Czy wiecie, jak odżywić ten instrument (Carlę)? W tym czasie jest ona całkiem zmęczona.
1. Nakładanie rąk na obszar szyi przez krótki czas.
2. Dar z wody, do której została dodana miłość wszystkich obecnych. Ładowanie wody dzieje się przez tych obecnych, którzy umieszczają swe ręce nad szklanką i wizualizują moc miłości wchodzącą do wody. To spowoduje doładowanie, tak, że powstanie bardzo efektywny środek z tymi (pełnymi miłości) wibracjami. (K 1, 69)

PRZESŁANIE RA. KIM JEST RA? WIADOMOŚĆ O RA

Sesje rozpoczęły się 15. stycznia 1981 r.
(Księgi I-IV opublikowano w latach: 1982-1984): Księgę V opublikowano w 1998 r.)


DEFINICJE

1. Kompleks społecznej pamięci = duża grupa z w pełni zintegrowanymi duszami - lub w skrócie ?dusza grupy?.
2. Kompleks umysł/ciało/duch = osoba, człowiek czy istota posiadająca wolną wolę.
3. Katalizator = bodziec dla wzrostu, coś, co ofiarowuje (daje) wyzwanie (sprowokowanie) i (stwarza) okazje, by nauczyć się lekcji.
4. Gęstość = gęstość świadomości - lub gęstość wibracji (K4, 28). (Termin) często używany przez Ra jako analogia do tego, co jest obecnie koncepcją ?wymiarów? we Wszechświecie. Gęstości są zorganizowane w złożony z ośmiu (gęstości) system ?oktawy?, analogicznie do oktawy muzycznej i spektrum światła widzialnego. Dlatego im wyższa gęstość, tym wyższy poziom świadomości...
5. Wędrowiec (tułacz) = dusza wyższej gęstości, która zgłosiła się jako ochotnik, by inkarnować się jako człowiek, z umową kontraktu, by zapomnieć swą prawdziwą naturę duszy w trakcie całego ludzkiego życia, chyba że świadomie pragnie szukać informacji.
6. Zbiór (żniwo, plon) = proces, dzięki któremu dusza i /lub planetarni ?Absolwenci? (przechodzą) z którejś gęstości do następnej. Naturalnie zdarza się, jako że system planetarny przechodzi (przemierza) przez różne obszary gęstości energii w galaktyce, w ten sposób stworzenie wymiarowych przesunięć. Te przesunięcia wydarzają się w precyzyjnych, mierzalnych cyklach czasu. Ziemia jest bardzo blisko do uczynienia takiego przesunięcia i naukowy dowód na to został zaprezentowany w pracy Wilcocka.
7. Zniekształcenia (skrzywienia) ? wszystko, co może być błędnie postrzegane jako oddzielona lub indywidualna część (ponieważ wszystko jest Jednym), włączając wszystkie idee filozoficzne, nauki i koncepcje związane z Jednością, jak również takie sprawy, jak natura światła w różnych gęstościach, ponieważ jest tylko Jedno Światło, które ?zniekształciło? siebie przez Oktawę. Częste użycie słowa ?wypaczenie? było przeszkodą dla wielu czytelników Ra, jako że może mieć zastosowanie do czegokolwiek i zazwyczaj nie jest rozpatrywane jako negatywny termin. Czasami Ra odnosi się do wszystkich własnych nauk jako będących wypaczeniami (zniekształceniami), ponieważ oni sami nie w pełni spenetrowali Oktawę i powrócili do Jedności.

POCZĄTEK I KONIEC WYPOWIEDZI

Na początku każdej sesji Ra normalnie rozpoczyna w następujący sposób:
RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w świetle i miłości Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
Na końcu każdej sesji, Ra normalnie zakańcza w następujący sposób:
Ra: Jestem Ra. Zostawiam was w świetle i miłości Jedynego Nieskończonego Stwórcy, przeto Podążajcie naprzód, radując się w mocy i pokoju Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonaj.

NOTA: Za wyjątkiem kilku zabłąkanych przykładów w jednej sesji, kiedy dr Elkins postawił pytania, których Ra zdecydowanie nie zaaprobował, Ra zawsze poprzedza każdą nową wypowiedź, którą przekazują jako słowa ?Jestem Ra?. Czytelnik powinien wiedzieć, że Ra poprzedził w ten sposób każde przytoczenie cytowane w tej książce i że ta wypowiedź nie została włączona do tego tekstu po to, aby poprawić jego czytelność. Dlatego, kiedy czytelnik widzi ?RA? w tekście, to jest zrozumiałe, że wypowiedź zaczęła się ?Jestem Ra? w dokumencie źródłowym.

NOTA UZUPEŁNIAJĄCA: Ponownie, aby poprawić czytelność dla większej ilości dusz, zostały poczynione pewne drugorzędne zmiany w składni stwierdzeń Ra. Poczyniono wszelkie wysiłki, aby zapewnić, że te zmiany w żaden sposób nie przekształciły rdzenia przekazu. Aby być pewnym, że powołujesz się dosłownie na źródło, odwołaj się proszę do oryginalnych tekstów, udostępnionych przez L/L Research Group pod adresem: http://www.llresearch.org/. Jeśli cytujesz z tego dokumentu bez odniesienia się do książek źródłowych, proszę poczyń o tym notatkę, aby uniknąć wypaczeń.

1. WPROWADZENIE DO MATERIAŁU RA

I. PIERWSZA WYPOWIEDŹ

RA: Jestem Ra. Nie mówiłem wcześniej przez ten instrument. Musieliśmy czekać, aż ona precyzyjnie dostroiła się, ponieważ wysyłamy wąski pęk wibracji. Pozdrawiamy was w świetle i miłości naszego Nieskończonego Stwórcy. Zostaliśmy przywołani do waszej grupy, ponieważ potrzebujecie bardziej zaawansowanego podejścia do tego, o co apelujecie, szukając prawdy. Mamy nadzieję dostarczyć wam nieco innego punktu widzenia na temat wiedzy, która jest zawsze i wciąż tą samą. (K1, 65)

II. KIM JEST RA?

RA: Jesteśmy tymi, którzy są z Prawa Jedynego, z Jedności. W naszej wibracji polarności (biegunowości) są zharmonizowane, paradoksy mają rozwiązanie. Jesteśmy jednym. Chodziliśmy po waszej planecie i oglądaliśmy twarze waszych ludzi.
Teraz odczuwamy wielki obowiązek pomagania w usunięciu pewnych wypaczeń, które zostały dodane do prawa Jedynego (K1, 65)
Jako kompleks pamięci społecznej czy dusza grupy, ustanowiliśmy kontakt z rasą z waszej planety, którą nazywacie Egipcjanami. Przemawialiśmy do tych, którzy słuchali i rozumieli, i byli w stanie zadekretować (wprowadzić) prawo Jedynego. (Opierając się o Ridingi - Czytania (ang. Readings) Edgara Cayce?ego, możemy zorientować się, że była to istota Ra-Ta, która pomogła Ra zaprojektować Wielką Piramidę z Hermesem i dużo później reinkarnować się jako sam Cayce). Jakkolwiek kapłani i ludzie z tej epoki szybko zniekształcili nasz przekaz, rabując go ze współczucia, którym jest przeniknięta jedność. (K1, 66)

III. RA CIĄGLE SZUKA BYCIA (STANIA SIĘ) WSZYSTKIM, CO JEST

RA: Ciągle szukamy stania się wszystkim, co oto jest i ciągle jesteśmy Ra. A zatem nasze ścieżki prowadzą naprzód. (K1, 78)

IV. CZY RA JEST JEDNĄ (ISTOTĄ), CZY WIELOMA?

PYTANIE: Kiedy komunikuję się z tobą jako Ra, w tym czasie jesteś zindywidualizowany jako istota, czy rozmawiam z całym kompleksem pamięci społecznej?
RA: Rozmawiasz z Ra. Nie ma żadnego oddzielenia. Nazwałbyś to kompleksem pamięci społecznej, w ten sposób wskazując na przylądek wielości. Dla naszego zrozumienia, rozmawiasz ze zindywidualizowaną porcją świadomości. (K1, 162)
[NOTA: Innymi słowy, Ra reprezentuje całą wartość planety istot, które zupełnie połączyły się w jedną zjednoczoną świadomość. Każda gęstość w Oktawie porusza się bliżej i bliżej w stronę w pełni zjednoczonego Jednego Umysłu Kreacji, struktur i zdolności umysłu stającego się coraz bardziej trudnym do zgłębienia przez ludzką istotę.]

2. HISTORIA RA

I. W 3. GĘSTOŚCI RA OTRZYMAŁO POMOC OD BYTÓW 6. GĘSTOŚCI

RA: Otrzymaliśmy pomoc od istot 6. gęstości w czasie naszych własnych doświadczeń w 3. gęstości. Będąc niezmiernie mniej wojowniczymi niż ludzie, odnaleźliśmy te nauki dotyczące bycia pomocnymi. Nie rozwinęliśmy wzajemnych powiązań typu waszego systemu pieniężnego i władzy. Byliśmy bardziej filozoficzną planetą 3. gęstości, niż wasza własna i nasze wybory polarności były dużo bardziej skoncentrowane na zrozumieniu (pojęciu) przekazów (transferów) energii seksualnej i właściwych relacji pomiędzy sobą a innymi jaźniami. (K3, 66)
PYTANIE: Co to była za cywilizacja, która pomogła Ra w 3. gęstości, używając formy piramidy?
RA: Wasi ludzie mają zamiłowanie do nazywania. Te istoty rozpoczęły swą podróż z powrotem do Stwórcy i nie doświadczają dłużej czasu. (K3, 71)

II. RA BYŁO NAZBYT WSPÓŁCZUJĄCE W 4. GĘSTOŚCI

RA: Jako dusza grupy w 4. gęstości mieliśmy skłonność do współczucia, nawet do męczeństwa na rzecz innych. Kiedy zostało dokonane żniwo 5. gęstości, odkryliśmy, że na tym poziomie wibracji mogłyby być dostrzeżone słabe punkty w przydatności takiego nie pomniejszonego współczucia. Spędziliśmy dużo czasu na kontemplacji tych dróg Stwórcy, które wypełniają miłość mądrością. (K2, 95)

III. RA SKONTAKTOWAŁO SIĘ Z LUDŹMI Z ZIEMI

RA BYŁO W 6. WYMIARZE, KIEDY ZIEMIA ZOSTAŁA ODWIEDZONA

RA: Jestem częścią kompleksu pamięci społecznej, która podróżowała na zewnątrz z planety w waszym systemie słonecznym, z tej, którą nazywacie Wenus. Jesteśmy starą rasą wg waszych miar. Kiedy byliśmy w 6. wymiarze, nasze fizyczne istoty były, jak to nazywacie, złote. Byliśmy wysocy i trochę delikatni. Pokrycie naszego kompleksu ciała fizycznego miało złoty blask. W tej formie zdecydowaliśmy się przybyć pomiędzy waszych ludzi. Wasi ludzie bardziej niż my przejawiali się fizycznie. W ten sposób nie mieszaliśmy się łatwo z populacją i byliśmy wyraźnie inni niż oni. Nasza wizyta trwała stosunkowo krótko. Zaszła, kiedy zbudowaliśmy piramidy. (K1, 90)
(W czasie,) kiedy wybraliśmy tę misję pomiędzy waszych ludzi, bylibyśmy postrzegani w naszej naturalnej formie jako światło, gdybyśmy mieli tak przybyć na Ziemię. (K1, 103)

B. JAK ODBYLIŚCIE PODRÓŻ Z WENUS NA ZIEMIĘ?

Użyliśmy myśli. (K1, 90)

C. CZY MUSIELIŚCIE ZMIENIĆ SWÓJ WYMIAR, BY BYĆ NA ZIEMI?
(Począwszy) od 6. wymiaru jesteśmy zdolni manipulować energią za pomocą myśli, która jest nieskończoną inteligencją obecną w każdej cząstce światła lub zniekształconego światła, tak że byliśmy w stanie ubrać siebie w replikę naszych kompleksów umysł/ciało/duch z 6. gęstości, które były dostrzegalne w 3. gęstości. Uzyskaliśmy pozwolenie na ten eksperyment od rady, która chroni tę planetę. (K1, 91)

D. GDZIE MIEŚCI SIĘ TA RADA?
RA: Rada jest ulokowana w 8. wymiarze planety Saturn, zajmując miejsce, w terminach 3. wymiaru, w pierścieniach Saturna. (K1, 91)

E. ICH DARY ZOSTAŁY NIEWŁAŚCIWIE UŻYTE
RA: Jesteśmy tymi z Konfederacji, którzy jedenaście tysięcy lat temu przybyli do dwóch z waszych kultur planetarnych, które w tamtym czasie były blisko zetknięte z Kreacją Pierwszego Stwórcy. Naiwnie wierzyliśmy, że moglibyśmy nauczać przez bezpośredni kontakt. Te kultury były już ściśle zrównane z ogólną wiarą w żywość czy świadomość wszystkiego. Przybyliśmy i byliśmy mile widziani przez ludzi, którym zażyczyliśmy sobie służyć. Usiłowaliśmy pomóc im w technicznych metodach, służących do pracy z uzdrawianiem kompleksu umysł/ciało/duch przez zastosowanie kryształu. Zatem zostały stworzone piramidy.
Jednak okazało się, że ci będący u władzy zastrzegli tę technologię dla siebie. To nie było zgodne z prawem Jedynego. Opuściliśmy waszych ludzi.
Jednakże nigdy nie pozostawiliśmy waszej wibracji ze względu na naszą odpowiedzialność za zmiany w świadomości, które pierwsi spowodowaliśmy i następnie odnaleźliśmy zniekształcone w sposobach nie odnoszących się do Prawa Jedynego.
Usiłowaliśmy skontaktować się (mentalnie) z władcami tej krainy (Egiptu). W 18. dynastii byliśmy w stanie skontaktować się z faraonem (o imieniu) Aten lub Echnaton. Był on wędrowcem. Ta istota nabrała przekonania, że wibracja Jedynego była prawdziwie duchową wibracją i dlatego wprowadziła prawo Jedynego. Jednak jego wierzenia przyjęło niewielu. Kiedy upadł, zyskały uznanie spolaryzowane wierzenia w wielu bogów. (K1, 70-71)

RA: Przybyliśmy do waszych ludzi, by podarować prawo Jedynego. Życzyliśmy sobie wywrzeć wrażenie na tych, którzy pragnęli uczyć się jedności, że w jedności wszystkie paradoksy są rozwiązane, wszystko, co uszkodzone, jest uzdrowione: wszystko, co zapomniane, jest przeniesione do światła. (Fk, 142)

F. CZASY, W KTÓRYCH RA MIAŁO KONTAKT Z ZIEMIĄ
RA: Pierwsza próba dopomożenia waszym ludziom miała miejsce około 75 000 lat temu. [Pomocni Marsjanie docierają do Ziemi]. Następna pomoc była udzielona tym z Mu około 58 000 lat temu. Kolejna pomoc była zaoferowana Atlantydom około 13 000 lat temu. Następna próba miała pomóc Egipcjanom [jak również w Ameryce Południowej] około 11 000 lat temu. Około 3 500 lat później [7 500 lat temu] pomoc została zaoferowana ponownie niektórym w Ameryce Południowej. Było kilka prób, by pomóc tym w Egipcie około 2 300 lat temu (podjętych) przez innych z Konfederacji. (Przez) pozostałą część tego cyklu nigdy nie wyszliśmy z waszego 5. wymiaru i pracujemy, by przygotować się do żniwa. (K1, 135-136)


 

Umów się na konsultację
tel. 510 051 324,
mistycznabrama@gmail.com

Copyright © MistycznaBrama 2013 | design: kubarlov.pl