warunki szczegółowe uczestnictwa w warsztatach

1. Warsztaty i zajęcia rozwojowe przeznaczone są dla osób pełnoletnich.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na piśmie.

2. Każdy uczestnik bierze odpowiedzialność za swój stan psycho- emocjonalny na warsztatach. Osoby przyjmujące silne leki ( np. na epilepsję) lub inne substancje psychoaktywne są zobowiązane zgłosić te informacje prowadzącej.

3. Zasadą zajęć jest rozwój w harmonii ciała, umysłu oraz duszy. Osoby jakie będą  wprowadzać destrukcyjne emocje, będą upominane. Zaś jeśli nie przyniesie to skutków mogą z inicjatywy prowadzącej lub grupy zostać usunięte z zajęć, bez zwrotu kosztów.

4. Używanie w trakcie lub po zajęciach (w przypadku zajęć wielodniowych) alkoholu, narkotyków czy substancji psycho-aktywnych jest zabronione. Ponieważ mogą one wprowadzać niskoenergetyczne wibracje jakie będą niszczyły wypracowane w grupie jakości. Osoby łamiące tę zasady mogą być wydalone z zajęć, bez zwrotu kosztów.

5. Zadatki oraz pełne kwoty przedpłacone na warsztaty, kursy i inne zajęcia rozwojowe są bezzwrotne. Nie zależnie od obecności lub nieobecności na szkoleniu/kursie/ zajęciach osoba jaka zadeklarowała swe uczestnictwo bezpośrednio lub pisemnie,czy telefonicznie jest zobowiązana uiścić całą wpłatę maksymalnie pierwszego dnia zajęć. chyba, że zajdą szczególne okoliczności opisane poniżej.

Swe uczestnictwo można scedować na inną osobę, po rozmowie z prowadzącą lub i organizatorem. I zostanie ona przyjęta jeśli prowadząca uzna, że będzie harmonijnie współpracować z grupą.

Przypadkami szczególnymi jakie dają prawo do częściowego zwrotu jest poważna wielotygodniowa, przewlekła choroba uczestnika lub poważny wypadek uniemożliwiający przemieszczanie się. O ile w wyznaczonym czasie przedstawione zostaną adekwatne zaświadczenia medyczne, wystawione na piśmie. Nie dotyczy to rodzin uczestnika.

6. Zajęcia nie łamią ogólnie przyjętych norm etyczno- moralnych. Odbywają się w szacunku dla ciała, umysłu i duszy uczestnika.

7. Uczestnik ma prawo odmówić udziału w ćwiczeniu lub odpowiedzi na pytanie, jeśli uzna, że trwale i niekorzystnie zmieni to jego stan psychiczny.

8. Prowadząca ma prawo nagrywać część zajęć lub fotografować uczestników oraz udostępniać te materiały w celach reklamowych w głównie w internecie o ile uczestnicy nie wyrażą wcześniejszej odmowy.

 

Umów się na konsultację
tel. 510 051 324,
mistycznabrama@gmail.com

Copyright © MistycznaBrama 2013 | design: kubarlov.pl