Pochylenie

1. Pochylenie:

Pismo wyprostowane – to takie, w którym litery pisane są pod kątem ok. 90 stopni. Charakteryzuje ono ludzi rozsądnych, ambitnych, kierujących się bardziej logiką niż intuicją. Takie osoby potrafią dumnie patrzeć przed siebie, choć ich postawa wydaje się czasami zbyt sztywna. Potrafią działać dyplomatycznie i raczej trudno jest im zachowywać się żywiołowo, czy tez doprowadzać do nieoczekiwanych wybuchów emocjonalnych. Cenią niezależność i dobrą organizację pracy, dlatego też utrzymują kontakty jedynie z tymi, których pragną znać.

Pismo pochylone w lewa stronę – w symbolice grafologicznej charakteryzuje introwertyków i oznacza postawę defensywną. Piszący w ten sposób ludzie nastawieni są na obronę przed atakiem. Są oni z natury ostrożni i najczęściej przyjmują postawę obserwatorów. Im bardziej przechylone jest pismo w lewo, tym głębsze są rany wewnętrzne. W taki sposób bardzo często piszą kobiety odrzucone emocjonalnie, czy też takie, które dopiero co rozstały się z partnerami. Osoby przechylające litery w lewo uznawane są za wyniosłe, nieprzystępne, oschłe - a czasem nawet za dumne. Taki sposób bycie jest zwykle ich obroną przed kolejnym zranieniem. Osoby piszące w ten sposób zazwyczaj są cierpliwe i nadmiernie kontrolujące emocje. Nie chcąc się ponownie wystawiać na urazy emocjonalne - rozwijają zmysł logiczny i dobrą analitykę. Pochylenie w lewo jest często cechą pisma psychologów i terapeutów.

Pismo pochylone w prawo – jest typowe dla ekstrawertyków. Charakteryzuje ludzi lubiących ruch, działanie i dynamiczne, pełne zmian życie. Osoby, których pismo pochylone jest w prawo są zazwyczaj widoczne wśród innych, zachowują się głośniej i są bardziej gadatliwe od osób, cechujących się pismem wyprostowanym. Łatwo wyrażają swe myśli i uczucia, lubią się bawić, często uwielbiają sport i taniec, niekiedy mają duże poczucie humoru. A jako osoby widoczne na tle grupy, niejednokrotnie dążą do przewodzenia innym. Im bardziej pochylone jest pismo w prawo - tym większy jest temperament piszącego i tym częściej działa on pod wpływem chwilowych impulsów. Bywa, że późno po fakcie zastanawiają się nad konsekwencjami swojego działania. Takie osoby wykazują się dużym optymizmem, emocjonalnością, a czasem - zbytnio ulegają wpływowi otoczenia. Pochylenie w prawo często posiadają osoby w zawodach wymagających dynamicznej operatywności - biznesmeni, handlowcy itp.

Pismo o zmiennym kącie nachylenia – to takie, w którym litery są pochylone w różnych kierunkach. Za istotne uznajemy tu różnice w pochyleniu większe niż 5 stopni. Pismo takie świadczy o zmienności, a nawet chwiejności nastrojów u piszącego i częstym uleganiu niekontrolowanym emocjom. Dowodzi również trudności z utrzymaniem stabilnej postawy wobec zdarzeń z otoczenia. Ludzi o chwiejnym piśmie można uznać za pełnych sprzeczności wewnętrznych, a nawet za obciążonych symptomami nerwicowymi. Pismo takie jest typowe dla ludzi twórczych, np. plastyków, aktorów i literatów.


 

Umów się na konsultację
tel. 510 051 324,
mistycznabrama@gmail.com

Copyright © MistycznaBrama 2013 | design: kubarlov.pl