Imamiah - Anioł Ery Wodnika, panuje w dn: 8-12.12.2020

Imamiah

Imamiah jest czwartym Aniołem Chóru Księstw. Należy do kręgu Kosmicznych Wyzwolicieli.

Krąg ten zaczął aktywizować się w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy Matka Ziemia zainicjowała proces przejścia do Ery Wodnika.W ten wieloletni i wieloetapowy plan zaangażowała się duża ilość członków Świetlanej Rodziny, do której oprócz Aniołów należą też Wniebowstąpieni Mistrzowie, Oświeceni, Strażnicy Świata Przyrody. Wszystkie te Istoty włączyły się w pomoc w przejściu Ziemi do nowego wymiaru. W tym procesie Imamiah pełni rolę strażnika prawdy oraz wolności. Pod  jego skrzydłami zawsze znajdą schronienie osoby głoszące nową świadomość i wspierające ludzkość w wyzwalaniu się z programu cierpienia, czy bycia ofiarą. Proszące go osoby chroni przed przemocą, otula swymi skrzydłami osoby społecznie niedostosowane.

Imamiah - Anioł przyjaciel wyzwolicieli i ludzi świadomych

Jest przyjacielem filozofów i idealistów, niesie siłę reformatorom. Obdarza siłą w dążeniu do celu ludzi prawych i oświeconych mądrością, czy dobrocią. Od zarania dziejów chroni żle traktowanych a zwłaszcza niesłusznie skazanych, dając im nadzieję. Osoby będące w potrzebie wspiera siłą fizyczną i umysłową dla osiągnięcia celów. Broni też przed dostępem do niskich wibracji, dając mądrość jaka pomaga utrzymywać wewnętrzną równowagę w pracy nad emocjami. Warto się do niego zwracać, kiedy stajemy się gniewni. Daje odwagę, by realizować swe cele. Jako Kosmiczny Obrońca ochrania ludzi posiadających życiową misję oraz wyższy cel do spełnienia. Pomaga śmiało i cierpliwie stawiać czoła problemom.

Anioł Podróży i Miejsc Mocy

Odkrywa świat przed ludźmi ciekawymi. Pokazuje uroki nieznanych miejsc, zaś gdy się do niego zwrócimy prowadzi nas także w miejsca mocy, często znajdujące się w miejscu którego nie znaleźli byśmy. Pomaga modlić się w naturza pokazując jej najstarsze sanktuaria np. święte drzewa, czy studnie. Zapewnia także ochronę w podróży, czy łagodne przejście długich i męczących wojaży. Jego ochronie można polecić samoloty, statki, łodzie.

Imamiah otwiera Wrota Niebios w dniach: 8 - 12. grudnia.

Tak więc sprowadza na świat osoby urodzone w tych dniach i szczególnie sprzyja swoim podopiecznym przez całe ich życie. Dając im siłę, przedsiębiorczość, radość życia. Jego podopieczni cechują się wrodzoną sprawiedliwością i otwartym umysłem. Mają łatwość wypowiedania się i bronienia słabszych i udręczonych. Są osobami emocjonalnymi, ale chętnie szlifują swój charakter i z biegiem życia stają się ostoją spokoju i równowagi. Życzliwi oraz otwarci chętnie się uczą a ich mądrość życiowa pomaga rozwiązywać problemy wielu osób. Urodzeni pod skrzydłami Imamiaha chętnie podróżują i poznają krainy duchowe. Jako osoby silne oraz wrażliwe wewnętrznie często wybierają profesje związane z pomocą innym, czy też zarządzaniem grupą, podróżami.

Do zadań Anioła Imamiaha należą:

- uwalnianie od trudów szarego i pozbawionego sensu życia,

- umożliwia odnalezienie Boskiego Światła,

- ochrona osób wrażliwych i niedostrojonych do twardych reguł życia,

- pomoc w wyjsciu z opresji i wyciągnięciu właściwych wniosków z niego,

- wsparcie idealistów, filozofów, reformatorów w dotarciu do celu,

- opiekuje się więźniami zwłaszczaa ukaranymi w walce o wolność,

- broni przed dostępem do negatywnych energii,

- wspiera w pracy nad emocjami i rozwoju inteligencji emocjonalnej,

- chroni od depresji i pomaga redukować stres,

- jest aniołem podróży,

- wspiera wolność i szczęście.

 

Afirmacje Anioła Imamiaha

Moje życie jest wspaniałą podróżą w której prowadzi mnie Anioł Imamiah.

Ja ( podaj pełne imię) akceptuję siebie i wszystkie swoje emocje.

Wiedziona/y Boskim Przekazem każdego dnia wybieram jak chcę żyć i co robić.

 

Jeśli chcesz poznać osobistą modlitwę Anioła Imamiaha dla Ciebie zadzwoń.

 

RYTUAŁ UWOLNIENIA SIĘ OD NISKICH WIBRACJI

1. Włącz dynamiczną muzykę, która pomoże ci wejść w stan intensywnych emocji czy uświadomić sobie ciężar jakiego chcesz się pozbyć.

2. Weź kartkę papieru i kolorowe kredki i zacznij energicznie malować, to czego chcesz się pozbyć. NIe zastanawiaj się nad tym, co malujesz, po prostu szybko i intuicyjnie wybieraj kolory i ekspresyjnie maluj do czasu, kiedy emocje opadną. Dobrze jeśli możesz poczuć wtedy w sobie więcej przestrzeni czy głębiej nabrać oddechu. Dopiero wtedy przyjrzyj się temu, co powstało. Symbolika może ci sporo powiedzieć, ale formy abstrakcyjne też nie są gorsze. Symboliczne podpowiedzi mogą zwrócić uwae na przyczynę twoich napięć i źródło negatywnych wibracji.

3. Następnie zapal fioletową świecę i zwróć się do Anioła Imamiaha, następującymi słowami: " Imamiahu proszę  Cię o uwolnienie mnie od niskich częstotliwości, zaprzątajacych mój umysł. Tobie je oddaję i Twej opiece powierzam". Po czym spal kartkę a zedbrany popiół wysyp na ziemię pod twym domem, by posłużył jako wzmocnienie nowego życia mówiąc: " Imamiahu Tobie ten popiół powierzam, spraw aby prochy tego co mnie truło zasiliło Ziemię, przyczyniając się do rozwoju nowego życia. Po tych słowach wyobraź sobie jak z prochów pod oknem wyrastają piękne kwiaty. Na koniec podziękuj Aniołowi kłaniając się przed nim a potem poczuj jak odchodzi do swego świata.

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje.