Kim są Anioły

Anioł Stróż

Każdy ma Anioła czyli Duchowego Opiekuna

Istoty Opiekuńcze posiadamy niezależnie od wieku, wyznania i poziomu świadomości. Chrześcijanie najczęściej utożsamiają je z Aniołami. W Anioły wierzą także Żydzi, wyznawcy Koranu, zaś Hindusi nazywają je Dewami. Natomiast członkowie kultur plemiennych zwracają się do Przewodników Duchowych- pochodzących ze świata zwierząt, przodków oraz bóstw.

Anioł to Niebiański Posłaniec

W tłumaczeniu, słowo Anioł oznacza posłańca. Ci świetliści posłańcy zawsze wypełniają wolę Boga. Krążą między Ziemią, Niebem a różnymi planetami. Aniołowie opiekują się wszystkim, co materialne: planetami, dniami tygodnia, znakami zodiaku miastami, państwami, obiektami. Aniołami Egiptu są Duma i Szemhazaj. Izraelem opiekuje się Archanioł Michał, zaś Francją Hakamiasz. Rzymowi patronuje Samael. Anioły pojawiają się także w nazwach miast, jak na przykład Los Angeles, co oznacza miasto Aniołów.

Aniołowie Stróżowie, wywodzą się z chórów Aniołów i Archaniołów. Pośredniczą między Bogiem a człowiekiem, pomagają ludziom zrozumieć wolę Boga, odkryć własne powołanie, opiekują się ludźmi. Archanioły i Anioły są opiekunami ludzi (Aniołowie Stróżowie) oraz wszystkiego co materialne.

Anielskie Skrzydła

Pierwsi chrześcijanie przedstawiali Anioły, jako istoty bezskrzydłe. Dopiero potem ludzie zauważyli, że dodanie im skrzydeł z pewnością pomoże im szybciej przemieszczać się między Niebem a Ziemią. Niektórzy historycy twierdzą, że anielskie skrzydła zostały zapożyczone od greckiej bogini zwycięstwa Nike. Jednak najprawdopodobniej pochodzą ze znacznie wcześniejszego kultu asyryjskiego demona śmierci. Choć w tradycji chrześcijańskiej Anioły są androgeniczne - czyli obupłciowe, malowano je zazwyczaj jako mężczyzn, znacznie rzadziej w postaci kobiet.

Nie doliczono się też ile dokładnie jest Aniołów. Mówi się o zastępach, legionach i armiach anielskich. Niektóre przekazy twierdzą, że jest ich sto tysięcy, Kabała podaje, że jest ich czterdzieści dziewięć milionów. Święty Augustyn uważał, że te czyste Świetliste Istoty, rozmnażają się równie szybko jak muchy.

W średniowieczu prowadzono wiele sporów na temat Aniołów. Najbardziej osławionym był spór o to, ile Aniołów zmieści się na główce szpilki. W wiekach średnich zastanawiano się też, z czego zbudowane są Anioły. Święty Tomasz z Akwinu twierdził, że Anioły są "czystym intelektem". Uczeni duchowni wieków średnich stworzyli uznawaną do dziś hierarchię anielską. Jej podwaliny spisał około 500 roku n.e. Pseudo Dionizy. Hierarchię przyjętą przez Dionizego uznał Św. Tomasz, który około 1320 roku wykładał wiedzę o Aniołach. Do zhierarchizowania Aniołów przyczynił się twórca "Boskiej komedii" Dante Alighieri. Trudno dziś powiedzieć jakimi sposobami Dantemu udało się odbyć podróż do nieba i piekła, aby poznać zamieszkujące tam istoty. Zapewne oprócz umiejętności alchemicznych używał także najpotężniejszej mocy, czyli miłości, jaką pałał do swej wybranki Beatrycze. Dzięki jego mistycznej podróży ostatecznie ustalono hierarchię stworzeń dobrych i złych. Nie wiadomo jakimi kryteriami kierowano się ustalając imiona anielskie. Dużo wskazuje na to, że w średniowieczu często były one przypadkowymi zlepkami hebrajskich liter. Do najbardziej znanych należą 72 Anioły Kabalistyczne zgrupowane w dziewięciu chórach. Są nimi : Serafiny, Cherubiny, Trony, Dominacje, Moce (inaczej Potęgi), Cnoty, Księstwa, Archanioły i Anioły.

Dlaczego niektóre Anioły upadły

upadle anioly

Kiedy Bóg stworzył człowieka nakazał Aniołom, aby pokłoniły się ludziom. Boski nakaz wywołał sprzeciw u jednego z najznamienitszych Aniołów, Anioł Oskarżyciel - Satanael. Ten przepiękny Duch Jasności popadł w pychę i stwierdził, że nie będzie oddawał hołdów ludziom, bo są oni istotami niższymi i mniej doskonałymi od Aniołów. W swej złości Satanael doprowadził do wielkiego buntu 1/3 Aniołów, sam stając na czele zbuntowanych. Prawą ręką Szatana, stał się Niosący Światło -Luciferos, najdoskonalszy Anioł z Chóru Potęg. Występując przeciwko Bogu, przywódca buntu stracił przyrostek El w swym imieniu (z aramejskiego El oznacza Bóg) odtąd stając się Szatanem. Warto dodać, że drugie imię Satanaela to Diaviolos (czyli Ten Który Rozdziela). Bóg strącił upadłe Anioły w otchłań Szaolu, gdzie stworzyły piekło. Głównym doradcą Szatana został Asztarot. Znaczne funkcje pełnili także Moloh (później wojownik piekielny) oraz Belzebub - mianowany Wielkim Premierem Piekła.

Upadłe Anioły nawiedzały Ziemię obcując z ziemskimi kobietami. Z ich związków rodziły się dzieci olbrzymy, których zadaniem było tworzenie niepokoju i chaosu. Asztarot wpadł na iście diabelski pomysł i postanowił podpalić niebo. Spaleniu nieba zapobiegł pośredniczący między niebem a piekłem Zadkiel. Doniósł on o wszystkim Archaniołowi Michaelowi, który stanął na czele zastępów Anielskich. Na skraju Nieba doszło do wielkiej bitwy. Bitwę wygrali Aniołowie Światła mimo, że reprezentowani byli głównie przez Serafiny i Cherubiny. A te były znacznie bardziej subtelne od upadłych wojowniczych Aniołów z chórów Potęg i Tronów.

Mimo tego, że Szatan został pokonany, ma on jeszcze czasami dostęp do Boga i może z nim grać o ludzkie dusze. Tak stało się w przypadku starotestamentowego Hioba. Szatan poprosił Boga o to, by wystawić na próbę wiarę Hioba. Bóg udzielił mu na to zgody, a ten nękał go wiele lat. Na ostateczne zniweczenie Szatana trzeba będzie zaczekać do dnia sądu ostatecznego. Jak mówi Apokalipsa stanie się to wtedy, kiedy ludzkość podda się całkowicie Bestii. Wówczas na czele sił niebiańskich stanie Zachariel, który pokona Pseudo Zbawiciela 666 i wrzuci go do odchłani. Miejscem bitwy będzie Mefido w Izraelu.

Anielskie Zwyczaje

Anioły posługują się trzema językami a piszą od lewej do prawej strony. Żywią się tajemniczym anielskim chlebem o którym wiadomo tylko tyle, że jest pokarmem tak sycącym, że po jego spożyciu człowiek nie musi jeść przez 40 dni.

Różnorakie Anioły reagują też na różne symbole, dźwięki i zapachy. Podczas uroczystości kościelnych przywołuje je dźwięk bijącego dzwonu. Zapach kościelnego kadzidła, przywołuje Anioły Kadzidła. Przywołują je również trociczki palone na domowych ołtarzykach lub po prostu zapalane w jakiejś intencji.

Jest wiele rodzajów Aniołów / Istot Opiekuńczych

 

Anioł Stróż

Opiekę nad ludźmi mogą sprawować nie tylko Anioły ale także: święci, bogowie, mieszkańcy innych planet, duchy natury, a czasem przodkowie i egregory.

Święci, to ludzie, którzy mieszkali kiedyś na Ziemi ale zakończyli swój cykl reinkarnacyjny umierając w aurze świętości. Teraz przychodzą nauczać swych ziemskich podopiecznych. Istotami Opiekuńczymi mogą być święci z ogólnie przyjętego panteonu np. w przypadku religii Katolickiej Św. Franciszek z Asyżu. Mogą być nimi także oświeceni mistrzowie uznani przez religie wschodnie. Nierzadko zdarza się, że takimi Opiekunami są ludzie, zupełnie zapomniani przez historię. Opiekunem może być obecnie żyjący mistrz duchowy. Tę rolę pełnią Awatarzy - w Indiach uznawani za inkarnacje Najwyższego Boga w postaci ludzkiej. Awatarem jest Babaji - który w zeszłym roku odwiedził Polskę. Poznałam człowieka, praktykującego Krija Jogę, którego Opiekunką była, Mother Meera - kobiecy Awatar, mieszkający w Niemczech. Pewna kobieta opowiadała mi o swoim synu, który już jako katolicki zakonnik został uczniem Sai Baby. Ten wschodni nauczyciel ukazywał się jej, pomagając zrealizować określone cele.

Wsparcie przodków

Moim zdaniem zmarli z naszej rodziny nie mogą być naszymi Opiekunami, dopóki sami nie zakończyli swego cyklu reinkarnacyjnego. Jednak z uwagi na to, że odeszli w plany duchowe, są bliżej Światła, mogą czasami pomagać żywym. Jeśli posiadają takie możliwości ostrzegają nas w snach. Nie radzę jednak zbyt często przywoływać zmarłych. Ich zadaniem w zaświatach jest podążanie własną drogą. Nasze emocje wiążą ich i nas energetycznymi kajdanami. Powodują, że zamiast wznosić się do Światła, bliscy nam zmarli pozostają uwięzieni bez możliwości ewolucji. Zanim zaczniemy przywoływać umarłych, lepiej jest zastanowić się, czy nie warto zwrócić się do Aniołów, Świętych lub innych powołanych do opieki istot.

Bogowie z różnych tradycji - jako nasi Opiekunowie / Aniołowie

Opiekunami ludzi mogą być również Bogowie. W legendach, zapisach świętych pism różnych kultur oraz sztuce, pozostało wiele śladów na to, że bogowie chodzili kiedyś po świecie. W Polsce za emanację Boga uznaje się Chrystusa. Lecz naszym Opiekunem Polaka może być inny Bóg. Dzieje się tak wtedy, gdy w tym wcieleniu przynieśliśmy ze sobą trudny do uzasadnienia pociąg do innej kultury, co jest najczęściej wynikiem poprzednich wcieleń. Zaś w naszym wyglądzie, mimo że pochodzimy z polskiej rodziny pojawiają się cechy świadczące o przynależności do innej kultury. W takich przypadkach może okazać się, że naszą Istotą opiekuńczą jest Kryszna, Budda, egipska bogini Izyda, grecka Afrodyta, czy też germański Odyn.

b6f4865412ae4142915d611654b115a5

Świetlani mieszkańcy planet na wyżej rozwiniętych niż Ziemia

To kolejna grupa Istot Opiekuńczych. O tym, kim są i jakie jest ich posłannictwo dla Ziemian, informują nas przekazy channelingowe ( ang."channel" - kanał). W dynamicznym czasie przekształceń w jakim znajduje się obecnie nasza planeta, światlejsi od nas członkowie wielkiej kosmicznej rodziny, przynoszą wieści o tym jak dostroić się do wyższych wibracji i pomóc planecie. Wśród cywilizacji kosmicznych wyróżnia się wiele przyjaznych Ziemianom. Należą do nich: Plejadianie, Alteanie, mieszkańcy Syriusza, Saturna, Oriona, Kajopei, Zeta Reticuli, Ashan, Arktus, Hoova. Mieszkańcy tych planet, różnią się od siebie wyglądem. Mają też różne zadania do przekazania. Alteanie - dawni mieszkańcy Atlantydy, bardzo przypominają ludzi. Są wysocy, smukli i jaśniejsi, mają też jasne oczy. Hoovidzi są niscy i mają czarne oczy. Mieszkańcy Syriusza czyli Psiogłowi nazwani są tak dlatego, iż posiadają głowy tych zwierząt. Śladem ich bytności na Ziemi jest kult egipskiego boga z głową szakala.

Zwierzęta Mocy i Pomocne Żywioły

W szamańskich podróżach Przewodnicy Duchowi - pojawiają się jako istoty ludzkie, najczęściej jako szamani. W podróżach duchowych Istoty Opiekuńcze przychodzą również pod postacią zwierząt mocy np. wilka, orła, kruka, niedźwiedzia. Ich rolą jest prowadzić nas bezpiecznie przez światy duchowe oraz uczyć nas swojej mądrości. W wewnętrznym rozwoju sprzyjać nam będą również duchy żywiołów jakie często zapraszamy do współpracy podczas praktyk.

 

Duchy Natury

Do współpracujących z ludźmi Duchów Przyrody - należą: elfy, krasnoludy, gnomy. Istoty te opiekują się światem roślin i zwierząt. Odpowiadają m.in. za kwitnienie kwiatów, pomagają chorym zwierzętom. Ludziom zdradzają wiedzę na temat życia w harmonii z naturą, pomagają uprawiać ziemię, Ukazują się jedynie osobom o czystych sercach. Najbardziej szczodrych obdarzają skarbami, a złym sprawiają figle. Choć są one traktowane zdecydowanie najmniej poważnie, do ich popularyzowania przyczyniły się książki takie jak "Harry Potter" oraz dzieła Tolkiena. Można spotkać je w rejonach, gdzie istnieje nieskażona przyroda.

 

elfik2

Kim są Egregory

To potężne istoty zamieszkujące świat astralny, stworzone dzięki myślom i emocjom wielu ludzi.Każdy dom, firma czy insytucja posiada swego Egregora, może on żyć znacznie dłużej niż człowiek, średnio ponad 200- 250 lat. Komunikacja z Egregorami jest szczególnie ważna, gdy przebywamy w świątyniach a jeszcze ważniejsza w żywych świątyniach natury jakimi są miejsca mocy, takie jak święte źródła, góry, kamienne kręgi. Właściwe zwrócenie się do nich zapewnia nam harmonijne dostrojenie się do tego miejsca i skorzystanie z wielu jego możliwości.

Wszystkie Istoty Opiekuńcze nie posiadają ciała fizycznego, ale zbudowane są z ciał energetycznych o znacznie wyższych wibracjach od naszych. Taka budowa umożliwia im przyjmowanie dowolnego wyglądu. Aby nie przestraszyć swego podopiecznego, dostrajają się do takiego wizerunku, jaki najłatwiej przyjmie psychika ich podopiecznego. Duża różnica wibracyjna między energetyką ludzi a Istot Opiekuńczych zwykle uniemożliwia nam ich widzenie w świecie realnym. Dlatego łatwiej nam je zobaczyć podczas medytacji lub transu, gdy umysł przestroi się na wyższe częstotliwości.

Wioletta Ewa Tuchowska - WELLA

Tekst ukazał się w dodatku specjalnym o Aniołach do tygodnika "Gwiazdy Mówią" w 2004 roku.

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje.