Mistyczna Brama

Szkolenia biznesowe

POTENCJAŁ BIZNESMENA

Przeznaczony dla kadry zarządzającej oraz wszystkich którzy pragną jak najdłużej zachować witalność, zdrowie, młodzieńczy intelekt. 

Trening jest harmonijnym połączeniem najnowszych technik psychologicznych (NLP, POP ? psychologia zorientowana na proces, technik inteligencji emocjonalnej) z tradycyjnymi dalekowschodnimi ścieżkami rozwoju. Wykorzystywane są w nim unikalne techniki oddechowe oraz ćwiczenia rzadko rozwijanych grup mięśniowych, których systematyczne trenowanie znacznie podnosi witalność, znacznie opóźniając procesy starzenia. Najnowsze badania wykazują, że witalność fizyczna jest nieodłącznie związana z aktywnością intelektualną zawodową i zdolnościami twórczymi. Uczestnicy zdobywają umiejętności zarządzania emocjami, kodowania matryc sukcesów, biostymulacji. Zapoznają się z technikami relaksacyjnymi oraz metodami szybkiego odreagowywania stresu. Użyte podczas treningu podnoszą zdolności komunikacyjne na poziomie pracy zawodowej oraz poprawiają relacje prywatne, motywują do osiągania kolejnych celów

MAGIA OSOBOWOŚCI - KREOWANIE WIZERUNKU

Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej średniego oraz wyższego szczebla. 

Najgenialniejszych twórców i największych biznesmenów łączy magia osobowości i hipnotyzujący styl działania, dzięki któremu podporządkowują sobie otocznie.

Zadaniem szkolenia jest poprawienie relacji wewnętrznych oraz zacieśnienie więzi w zespole.

Uczestnicy dowiadują się jakie elementy ich imagu wywierają największy wpływ na odbiorców. Uczą się tego jak sterować własnym wizerunkiem podczas negocjacji handlowych. Zapoznają się z psychologią koloru i formy, kształtującą pozytywny lub negatywny wizerunek menadżera w oczach obserwatorów. Ćwiczą posługiwanie się elementami mowy ciała oraz operowanie głosem.

ARTYSTA BIZNESU

Trening przeznaczony dla zespołów pracowniczych wszystkich szczebli.

Jego podstawowym założeniem jest rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia i posługiwania się niekonwencjonalnymi technikami rozwiązywania problemów, dla podniesienia efektywności pracy. Zajęcia kształtują prawidłową komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną, podwyższają zdolności negocjacyjne.

Uczestnicy zyskują świadomość co do własnej roli w sukcesie całego zespołu. Zdobywają wiedzę psychologiczną z dziedziny automotywacji i roli emocji. Dowiadują się jak minimalizować poziom stresu.

W celu korygowania błędów zajęcia nagrywane są na kamerę video.

Po treningu każdy uczestnik otrzymuje indywidualne wskazówki dotyczące najkorzystniejszych dla niego metod i form doskonalenia twórczego myślenia, oraz minimalizowania najczęściej podejmowanych błędów.

MOWA CIAŁA

Szkolenie podstawowe przeznaczone dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla.

Ideą szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności prawidłowego posługiwania się mową ciała oraz odczytywania komunikatów niewerbalnych. Szkoleni zapoznają się z podstawowymi środkami wyrazu komunikacji niewerbalnej (postawa ciała, mimika, gest, niewerbalne aspekty wypowiedzi). Bogactwo wprowadzanych ćwiczeń zapewnia każdemu uczestnikowi zdobycie zwrotów od trenera i grupy co do najczęściej popełnianych błędów i ich korygowanie. Uczestnicy nabywają umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami mowy ciała i stylami gestykulacji. Trenują zdolność autoprezentacji oraz efektywne sposoby komunikacji. Mają możliwość odkrycia w sobie pierwiastków twórczych, kształtujących w nich cechy lidera. Środkiem wspomagającym na zajęciach jest użycie kamery video.

Po treningu każdy uczestnik otrzymuje indywidualne wskazówki na temat swoich słabych i mocnych stron oraz metod korygowania błędów

ROZWÓJ INTUICJI

Trening otwarty, bądź zamknięty przeznaczony dla średniej i wyższej kadry zarządzającej a także dla wszystkich którzy pragną poprawić jakość swego życia, żyć w sposób aktywny i twórczy i wykorzystywać wszystkie nadarzające się okazje.

Podstawowa ideą jest tu wykształcenie umiejętności posługiwania się intuicją będącą ogromną siłą w procesie kształtowania mocnej osobowości. Adepci zajęć dowiadują się dlaczego i w jaki sposób ich intuicja została tłumiona w procesie społeczno edukacyjnym a także jak ponownie ją otworzyć się na intuicyjny odbiór rzeczywistości. Pracują z relaksem statycznym i dynamicznym, wizualizacją, oddechem. Dowiadują się w jaki sposób do uaktywnić dominujące u nich zmysły. Zdobywają niezbędną porcję wiedzy z dziedziny psychologii: oddziaływanie koloru i formy, psychologii liczb. Uczą się odczytywania sygnałów niewerbalnych. Ćwiczą programowanie się na intuicyjny odbiór rzeczywistości i wypracowywanie zaufania do siebie.

Po treningu każdy uczestnik otrzymuje wskazówki co do słabych i mocnych stron własnej osobowości. Dostaje także zestaw technik pozwalających mu samodzielnie wykształcać określone cechy charakteru.

TECHNIKI RELAKSACYJNE

Trening przeznaczony dla wszystkich pracowników firmy nie zależnie od ich pozycji w hierarchii służbowej. Trening może być prowadzony w formie zajęć 1 - 2 dniowych lub podzielony na 2 - 3 godzinne moduły szkoleniowe odbywające się w firmie.

Podstawowym celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz sytuacjami konfliktowymi w zespole pracowniczym. Uczestnicy zapoznają się z najbardziej efektywnymi technikami relaksacyjnymi, uczą się też bezpiecznego odreagowywania emocji. Różnorodność zastosowanych metod i form ( techniki oddechowe, relaksacja statycznej i dynamicznej, wizualizacja, elementy pracy z podświadomością) pozwalają im zrozumieć mechanizm powstawania stresu i wykorzystać podstawowe narzędzia obrony psychicznej. Każdy uczestnik dowiaduje się jakie są jego mocne i słabe strony w sytuacjach konfliktowych. Dla podwyższenia efektywności warsztatów część zajęć nagrywana jest na kamerę video.

Po treningu każdy uczestnik otrzymuje indywidualne wskazówki obejmujące formy radzenia sobie ze stresem oraz metody korygowania najczęściej powstających błędów.

INTEGRACJA

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników firmy.

Zadaniem szkolenia jest poprawienie relacji wewnętrznych oraz zacieśnienie więzi w zespole. Uczestnicy zapoznają się z podstawami wiedzy psychologicznej. Doskonalą własne umiejętności wyrażania emocji, trenują empatię i asertywność, dzięki czemu dowiadują się jak wyjaśniać i neutralizować sytuacje konfliktowe. Doskonalą umiejętność efektywnej komunikacji oraz zdolności autoprezentacji, co znacznie podnosi wydajność pracy zespołu.

Wioletta Ewa Tuchowska - WELLA

Kontakt

Skontaktuj się

telefon

+48 510 051 324

email

adres

Przyjmuję w gabinecie w centrum Warszawy.
Udzielam porad online przez: telefon, Skype, WhatsApp, FaceTime.

Możesz też skontaktować się przez formularz kontaktowy lub dopisać się do newslettera.