Wcielenie w Egipcie i jego wpływ na obecne życie

portret reinkarnacyjny 1jpg

Podróżując w czasie dusza uczy się i często przenosi zgromadzoną przez siebie wiedzę do kolejnych wcieleń. Ten rysunek powstał na prośbę mego klienta, który podczas medytacji zobaczył wiele staroegipskich symboli. Najważniejszym z nich była widziana od dołu piramida. Piramidy są potężnymi portalami przez które Istoty z Innych Wymiarów dostawały się na Ziemię. Nie wszyscy z tych przybyszów byli pozytywnie nastawieni do Ziemian. Archonci - czyli niskowibracyni władcy Ziemi wykorzystywali ludzi o specjalnych umiejętnościach dla swych celów, zasilając się ich energią. Młody Kapłan naraził się swoim zwierzchnikom, kiedy odmówił przeciwstawiając się poddaniu takiej praktyki. Podczas planowanej inicjacji w piramidzie, jego energię mieli spijać Archonci. I choć stanął przeciwko całemu światu, będąc zastraszany i znieważany, szczęściem było to, że władzę przejął Echnaton - faraon pochodzący z Syriusza. Jednej z planet opiekuńczych dla Ziemi, jaki wyniósł go do roli swego doradcy. Symbol piramidy w obecnym życiu jest dla mojego klienta symbolem uwięzienia, wykorzystania i manipulacji, potrzebuje więc być uważny na to, gdy widzi piramidę w wizji, na obrazie, w filmie - za każdym razem zastawiając się, co taki symbol mu niesie? Dzięki czemu unikając tego, by jego energii nie przejmowali Archonci, jacy do tej pory są łasi na to by wysysać z nas Ziemian życiodajne światło i wikłać nas w strach, cierpienie, biedę.

27.08.2020  Wioletta Ewa Tuchowska

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje.